ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler


1999 Yılı - 7. Cilt - 2. Sayı
Tanımsız
  • KOANAL POLİPLER: ORİJİN, MİKROSKOPİ VE YAKLAŞıM Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı- ANKARA Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı DOI: Sayfalar: 0 - 0 520 kere görüntülendi.  • ENDOSKOPİK ENDONAZAL DAKRİYOSİSTORİNOSTOMİ * Ankara Numune Hastanesi 1. KBB **Ankara Numune Hastanesi 3. Göz Kliniği, ANKARA DOI: Sayfalar: 0 - 0 525 kere görüntülendi.

  • PAROTİS BEZİNİN METASTATİK TÜMÖRLERİ *Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı, ISPARTA **Ankara Onkoloji Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, ANKARA DOI: Sayfalar: 0 - 0 556 kere görüntülendi.

  • TİROİD CERRAHİSİ SONUÇLARIMIZ Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı, ADANA DOI: Sayfalar: 0 - 0 591 kere görüntülendi.


  • BOYUN KİTLELERİNİN ANALİZİ PTT Eğitim Hastanesi KBB Kliniği İSTANBUL DOI: Sayfalar: 0 - 0 593 kere görüntülendi.


OLGU SUNUMLARI


  • İLERLEMİŞ BAŞ BOYUN KANSERLERİNEDE STEREOTAKTİK YÖNTEMLE BRAKİTERAPİ *Wayne State University Tıp Fakültesi Kulak-Burun- Boğaz - Baş ve Boyun Cerrahisi ABD, Detroit, Michigan- USA **Wayne State University Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi ABD, Detroit, Michigan - USA ***Wayne State University Tıp Fakültesi Nöroşirürji ABD, Dertroit, Michigan - USA DOI: Sayfalar: 0 - 0 486 kere görüntülendi.