ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler


2011 Yılı - 19. Cilt - 1. Sayı
Tanımsız  • Ailesel Paraganglioma *Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Şanlıurfa **Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara DOI: Sayfalar: 33 - 37 587 kere görüntülendi.

  • Nazofarengeal Embriyonal Rabdomiyosarkom *Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi, KBB Kliniği, **İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Patoloji AD, İstanbul DOI: Sayfalar: 38 - 42 614 kere görüntülendi.


OLGU SUNUMLARI