ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler

1995 Yılı - 3. Cilt - 3. Sayı
Tanımsız
  • TEMPORAL KEMİK KRANİAL YÜZÜNÜN CERRAHİ ANATOMİSİ (*) İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi. Kulak Burun Boğaz Kliniği,MALATYA **Servicio ORL. Hospital Central Cruz Roja. Madrid, SPAİN ***Gruppo Otologico. Piacenza. ITALY DOI: Sayfalar: 0 - 0 402 kere görüntülendi.
  • KOLESTEATOMA TEDAVİSİ: BİREYE UYGUN TEKNİK SEÇİM Dr. Essam SALEH **, Dr. Mario SANNA ** *Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı AYDIN **Gruppo Otologico. Piacenza. İtalya DOI: Sayfalar: 0 - 0 364 kere görüntülendi.
  • LEPRANIN KOKLEOVESTİBÜLER SİSTEM ÜZERİNE ETKİLERİ (*) İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB AB*D MALATYA **Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi BB ABD ANKARA ***İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Bioistatistik Bölümü DOI: Sayfalar: 0 - 0 279 kere görüntülendi.


  • KRONİK SİNÜZİT ve ANATOMİK VARYASYONLAR Dr. Orhan AYBERS ** *Numune Hastanesi Radyoloji Bölümü **Belediye Hastanesi KBB Bölümü - ANKARA DOI: Sayfalar: 0 - 0 360 kere görüntülendi.

  • DUDAK KANSERLERİ *SSK İstanbul Hastanesi K.B.B. Kliniği **SSK İstanbul Hastanesi Patoloji Kliniği İSTANBUL DOI: Sayfalar: 0 - 0 450 kere görüntülendi.

  • LEPRANIN KOKLEOVESTİBÜLER SİSTEM ÜZERİNE ETKİLERİ *İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB ABD MALATYA **Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi BB ABD ANKARA ***İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Bioistatistik Bölümü DOI: Sayfalar: 0 - 0 305 kere görüntülendi.  • LARENGEAL ELEKTROMİYOGRAFİ *Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Bıırun BoğazHastalıkları Anabilim Dalı **Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı ANKARA DOI: Sayfalar: 0 - 0 415 kere görüntülendi.

DERLEMELER

OLGU SUNUMLARI


  • BAŞ-BOYUNDA TOKSOPLAZMA İNFEKSİYONU *İstanbul Tıp Fakültesi KBB Hastalıkları Anabilim Dalı **İstanbul Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı-İSTANBUL DOI: Sayfalar: 0 - 0 335 kere görüntülendi.