ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler

1994 Yılı - 2. Cilt - 1. Sayı
Tanımsız

  • NAZAL POLİPLERİN ORİJİNİ (*) *Ankara Numune Hastanesi l, KBB Kliniği **Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı ANKARA DOI: Sayfalar: 0 - 0 362 kere görüntülendi.

DERLEMELER

  • VERTİGODA MEDİKAL TEDAVİ Ankara Numune Hastanesi II. KBB Kliniği ANKARA DOI: Sayfalar: 0 - 0 374 kere görüntülendi.  • ANTİHİSTAMİNİKLER İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı DOI: Sayfalar: 0 - 0 505 kere görüntülendi.


  • RİNOMANOMETRİ Hacettepe Tıp Fak. KBB Anabilim Dalı ANKARA DOI: Sayfalar: 0 - 0 390 kere görüntülendi.

  • ÇOCUKLARDA NAZAL ALLERJİ Hacettepe Tıp Fak. KBB Anabilim Dalı ANKARA DOI: Sayfalar: 0 - 0 386 kere görüntülendi.

  • ALLERJİK FUNGAL SİNÜZİT Hacettepe Üni. Tıp Fak. K.B.B. Anabilim Dalı - ANKARA DOI: Sayfalar: 0 - 0 452 kere görüntülendi.


OLGU SUNUMLARI
  • NÖROFİBROMATOZİS TıP 2 *Ankara Numune Hastanesi II. KBB Kliniği **Ankara Numune Hastanesi Beyin Cerrahi Kliniği ***Ankara Numune Hastanesi Patoloji Kliniği - ANKARA DOI: Sayfalar: 0 - 0 358 kere görüntülendi.


  • BURUNDA PLEOMORFİK ADENOM *SSK Ankara Hastanesi 2. KBB Kliniği. **SSK Ankara Hastanesi Patoloji Kliniği ANKARA DOI: Sayfalar: 0 - 0 379 kere görüntülendi.