ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler


2000 Yılı - 8. Cilt - 3. Sayı
Tanımsız

  • DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİNDE ODYOLOJİK BULGULAR *Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı, Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Ünitesi, ANKARA **Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Ünitesi, ANKARA *** Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı, ANKARA DOI: Sayfalar: 0 - 0 764 kere görüntülendi.
  • SİGARA TİRYAKİLERİNİN NORMAL AĞıZ MUKOZALARıNDA P53 PROTEİNİ *Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Bakırköy, İSTANBUL **İÜ. Onkoloji Enst. Ped. Onkoloji Bilim Dalı *** İÜ. Onkoloji Enst. Tümör Patolojisi ****SSK Hst. KBB Anabilim Dalı, K.MARAŞ *****Karaelmas Üni. Tıp fak. KBB Bilim Dalı ******İ.Ü. Tıp Fak. Patoloji Bilim Dalı DOI: Sayfalar: 0 - 0 529 kere görüntülendi.

OLGU SUNUMLARI


  • POSTPUBERTAL PAROTİS LENFANJİOMLARı İstanbul Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı DOI: Sayfalar: 0 - 0 499 kere görüntülendi.

  • VERTİKAL PARSİYEL LARENJEKTOMİDEN SONRA SAKKÜLER KİST *Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Bölümü, ANKARA **ODTÜ Sağlık Merkezi KBB Bölümü ***Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Bölümü ****Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü DOI: Sayfalar: 0 - 0 508 kere görüntülendi.