ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler


2009 Yılı - 17. Cilt - 1. Sayı
ÖZGÜN MAKALE


  • Sekonder Orta Konka Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz AD, Ankara DOI: Sayfalar: 12 - 15 495 kere görüntülendi.

OLGU SUNUMLARI

  • Kistik Lenfanjiomu Taklit Eden Arteriovenöz Malformasyon *Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi AD, **Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak-Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi AD, ***Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji AD, Kırıkkale DOI: Sayfalar: 19 - 22 515 kere görüntülendi.

  • Laringeal Schwannoma: Olgu Sunumu *GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi KBB Servisi **GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Radyoloji Servisi ***GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Patoloji Servisi, İstanbul DOI: Sayfalar: 23 - 26 513 kere görüntülendi.

  • Paraneoplastik Pemfigus: Olgu Sunumu Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kliniği, Ankara DOI: Sayfalar: 27 - 29 506 kere görüntülendi.Tanımsız
  • Tanınız Nedir? *Hacettepe Üniveristesi, Tıp Fakültesi KBB Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi AD, **Hacettepe Üniveristesi, Tıp Fakültesi Patoloji AD, Ankara DOI: Sayfalar: 38 - 38 488 kere görüntülendi.