ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler
Kayıtlı İndeksler

Benzer Makaleler
  • Laryngeal Schwannoma: A Case Report *GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi KBB Servisi **GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Radyoloji Servisi ***GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Patoloji Servisi, İstanbul DOI: Sayfalar: 23 - 26 1281 kere görüntülendi.

  • Papillary Carcinoma in Thyroglossal Duct Cyst * Hacettepe Üniveristesi, Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi AD, ** Hacettepe Üniveristesi, Tıp Fakültesi, Patoloji AD, Ankara DOI: Sayfalar: 82 - 84 1289 kere görüntülendi.

  • Inflammatory Myofibroblastic Tumor in the Larynx *Başkent University Konya Research and Training Center, Department of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery, **Başkent University Konya Research and Training Center, Department of Pathology, Konya DOI: Sayfalar: 17 - 20 1624 kere görüntülendi.


  • Salivary Duct Carcinoma with HER-2 Gene Amplification: A Case Report * Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji AD, ** Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi AD, *** Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB ve Baş Boyun Cerrahisi AD, **** Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Medikal Onkoloji BD, Samsun DOI: Sayfalar: 25 - 29 1368 kere görüntülendi.
  • Tumour to Tumour Metastasis: Renal Cell Carcinoma Metastasis to a Carotid Body Tumour * İzmir Katip Çelebi University Atatürk Research and Training Hospital, Clinic of Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery ** İzmir Katip Çelebi University Atatürk Research and Training Hospital, Clinic of Pathology, *** Urla State Hospital, Clinic of Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery, İzmir DOI: Sayfalar: 118 - 121 1455 kere görüntülendi.

  • Olfactory Neuroblastoma: Case Report 1 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, 2 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, Ankara, 3 Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları AD, Çorum DOI: Sayfalar: 62 - 65 2263 kere görüntülendi.

  • Clear Cell Carcinoma at Soft Palate 1 Kayseri Training and Research Hospital, Clinic of Ear, Nose and Throat, 2 Kayseri Training and Research Hospital, Clinic of Pathology, 3 Kayseri Training and Research Hospital, Clinic of Radiotherapy, Kayseri DOI: Sayfalar: 13 - 16 1810 kere görüntülendi.