ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler


1997 Yılı - 5. Cilt - 1. Sayı
Tanımsız


  • TEMPORAL KEMİK KANSERİNDE TEDAVİ PRENSİPLERİ *Dokuz Eylül Tıp Fakültesi KBB ABD **Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi ABD; İZMİR DOI: Sayfalar: 0 - 0 483 kere görüntülendi.


  • SİNÜZİTLİ OLGULARDA BRONŞ AŞıRı DUYARLıLıĞı * Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezi, Astım Kliniği **SSK Ankara Eğitim Hastanesi 1. KBB Kliniği ANKARA DOI: Sayfalar: 0 - 0 650 kere görüntülendi.


  • ENDOSKOPİK NAZOFARENGOSKOPİ İLE NAZOFARENKS KANSERİ ARAŞTIRILMASI *Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı ISPARTA **Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı ISPARTA DOI: Sayfalar: 0 - 0 592 kere görüntülendi.


  • TAVŞAN MAKSİLLER SİNÜS ANATOMİSİ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Hastalıkları Anabilim Dalı ANKARA DOI: Sayfalar: 0 - 0 723 kere görüntülendi.

  • TİROİD OFTALMOPATİDE KOMBİNE ORBİTA DEKOMPRES YON TEKNİĞİ *Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Hastalıkları Anabilim Dalı **Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı ANKARA DOI: Sayfalar: 0 - 0 512 kere görüntülendi.
OLGU SUNUMLARI

  • PLEOMORPIC ADENOMA OF THE MINOR SALIVARY GLANDS Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı ANTALYA DOI: Sayfalar: 0 - 0 470 kere görüntülendi.

  • AURİKULA\'DA NÖRİLEMMOMA * Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı ISPARTA **SDÜ Tıp. Fak. Patoloji ABD ISPARTA DOI: Sayfalar: 0 - 0 512 kere görüntülendi.