ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler


Benzer Makaleler

  • Onkositik Schneiderian Papillom: Olgu Sunumu *Baskent Üniversitesi Adana Uygulama ve Arastırma Merkezi Kulak Burun Boğaz Bölümü ** Baskent Üniversitesi Adana Uygulama ve Arastırma Merkezi Patoloji Bölümü ***Baskent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı DOI: Sayfalar: 0 - 0 563 kere görüntülendi.

  • Dev Nazolabial Kist: Olgu Sunumu Dr. Gökhan AYDEMİR* *Ankara Numune Eğitim ve Arastırma Hastanesi, 1. Kulak Burun Boğaz Kliniği ** Gülhane Askeri Tıp Akademisi Patoloji Anabilim Dalı DOI: Sayfalar: 0 - 0 805 kere görüntülendi.


  • Nazal Schwannom: Olgu Sunumu SSK Ankara Eğitim Hastanesi 1. Kulak Burun Boğaz Kliniği DOI: Sayfalar: 0 - 0 584 kere görüntülendi.
  • NAZAL KAVİTEDE PRIMER MALİGN MELANOM *Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı **Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak BurunBoğaz Anabilim Dalı ANTALYA DOI: Sayfalar: 0 - 0 639 kere görüntülendi.

  • EFFÜZYONLU OTİTİS MEDİADA NAZAL BÖLGEDEKİ ULTRASTRÜKTÜREL DEĞİŞİKLİKLER *Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı - ADANA ** Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji Anabilim Dalı - ADANA ***Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB AnabilimDalı - MERSİN DOI: Sayfalar: 0 - 0 531 kere görüntülendi.
  • BURUNDA PLEOMORFİK ADENOM *SSK Ankara Hastanesi 2. KBB Kliniği. **SSK Ankara Hastanesi Patoloji Kliniği ANKARA DOI: Sayfalar: 0 - 0 619 kere görüntülendi.

  • Tiroid Lenfomasının Laringeal Rekürrensi† **Dr. Levent ALBAYRAK, *Dr. Adil ERYILMAZ* *S.B. Ankara Numune Eğitim ve Arastırma Hastanesi 3. K.B.B. Kliniği ** S.B. Ankara Numune Eğitim ve Arastırma Hastanesi Patoloji Kliniği DOI: Sayfalar: 0 - 0 687 kere görüntülendi.