ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler

1998 Yılı - 6. Cilt - 2. Sayı
Tanımsız

  • MÉNİÈRE HASTALıĞINıN KLİNİK PROFİLİ *Dokuz Eylül Tıp Fakültesi K.B.B. A.B.D. İnciraltı - İzmir **Manchester Üniversitesi Tıp Fakültesi K.B.B. Profesörü, İngiltere DOI: Sayfalar: 0 - 0 252 kere görüntülendi.


  • PARANAZAL SİNÜSLERİN FUNGAL ENFEKSİYONLARI * Ege Üniv. Tıp Fak. KBB Anabilim Dalı, İZMİR **Ege Üniv. Tıp Fak. Mikoloji Bilim Dalı, İZMİR ***Ege Üniv. Tıp Fak. Patoloji Anabilim Dalı, İZMİR DOI: Sayfalar: 0 - 0 213 kere görüntülendi.

  • PARANAZAL SİNÜSLERİN MALİGN TÜMÖRLERİ Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim dalı DOI: Sayfalar: 0 - 0 282 kere görüntülendi.


YÖNTEM

OLGU SUNUMLARI

DERLEMELER
  • VESTİBÜLER NÖRİTİS GATA KBB Anabilim Dalı, Etlik-ANKARA DOI: Sayfalar: 0 - 0 271 kere görüntülendi.