ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler
1996 Yılı - 4. Cilt - 1. Sayı
Tanımsız
 • KRONİK SÜPÜRATİF OTİTİS MEDİA\'DA TıBBİ TEDAVİ * Sivas Asker Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği **Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı ***Gülhane Askeri Tıp Akademisi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ANKARA DOI: Sayfalar: 0 - 0 575 kere görüntülendi.


 • PRESBİAKUZİ VE SERBEST RADİKALLER *SDÜ Tıp Fakültesi Biyokimya **SDÜ Tıp Fakültesi KBB DOI: Sayfalar: 0 - 0 527 kere görüntülendi.
 • FONKSİYONEL ENDOSKOPİK SİNÜS CERRAHİSİ *Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB A.B.D. **Isparta Devlet Hastanesi Uzman Radyolog. ISPARTA DOI: Sayfalar: 0 - 0 437 kere görüntülendi.
 • ENDOSKOPİK TRANSNAZAL DAKRİYOSİSTORİNOSTOMİ *Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun BoğazAnabilim Dalı - ANKARA **Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı ANKARA DOI: Sayfalar: 0 - 0 421 kere görüntülendi.


 • SEPTUM NAZİ PNÖMATİZASYONU *Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi K.B.B Anabilim Dalı ANKARA **Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı-ANKARA DOI: Sayfalar: 0 - 0 690 kere görüntülendi.

 • JUGULER VENİN KORUNDUĞU BOYUN DİSEKSİYONLARINDA POSTOPERATİF VENÖZ AKIM *Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabiliın Dalı. **Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim Dalı. ADANA DOI: Sayfalar: 0 - 0 467 kere görüntülendi.

 • No BOYUNLARIN MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME VE SİNTİGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ *Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak-Burun-Boğaz Anabilim Dalı ** Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı ***Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı ANKARA DOI: Sayfalar: 0 - 0 454 kere görüntülendi.


 • Lupus Vulgaris Dr.İlknur Haberal, Dr.Gökhan Yalçıner H.Ü. K.B.B ve Baş Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı DOI: Sayfalar: 0 - 0 502 kere görüntülendi.

 • PLUNGING RANULA Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB*,Patoloji**Anabilim Dalı SİVAS DOI: Sayfalar: 0 - 0 533 kere görüntülendi.

OLGU SUNUMLARI
 • ÇENE AUGMANTASYONUNDA MERSİLEN MESH KULLANıMı İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı, İSTANBUL DOI: Sayfalar: 0 - 0 594 kere görüntülendi.

 • TEMPOROMANDİBULAR EKLEMDE SUBLÜKSASYON Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi A.B.D - ANKARA DOI: Sayfalar: 0 - 0 639 kere görüntülendi.

 • ÇENEDE GÖRÜLEN DEV HÜCRELİ REPARATİF GRANÜLOMALAR Dr. Hasan CANDAN *, Dr. Şevket ÖZKAL **, Dr. İlker YAZGIN* *GATA Haydarpaşa Eğitiın Hastanesi KBB Servisi. **GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Diş Hastalıkları Servisi-İSTANBUL. DOI: Sayfalar: 0 - 0 517 kere görüntülendi.