ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler


1999 Yılı - 7. Cilt - 3. Sayı
Tanımsız

  • NONALLERJİK KRONİK RİNİTLERDE CAPSAİCİN TEDAVİSİ *Gülhane Askeri Tıp Fakültesi KBB, Baş ve Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı Etlik 06018, ANKARA **Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Allerji Hastalıkları Bilim Dalı-ANKARA DOI: Sayfalar: 0 - 0 462 kere görüntülendi.
  • EFFÜZYONLU OTİTİS MEDİADA NAZAL BÖLGEDEKİ ULTRASTRÜKTÜREL DEĞİŞİKLİKLER *Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı - ADANA ** Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji Anabilim Dalı - ADANA ***Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB AnabilimDalı - MERSİN DOI: Sayfalar: 0 - 0 512 kere görüntülendi.

  • DİL KANSERİ: 88 HASTANIN DENEYİMİ Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı, ANKARA DOI: Sayfalar: 0 - 0 724 kere görüntülendi.

DENEYSEL ÇALIŞMA


OLGU SUNUMLARI
  • NAZAL KAVİTEDE PRIMER MALİGN MELANOM *Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı **Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak BurunBoğaz Anabilim Dalı ANTALYA DOI: Sayfalar: 0 - 0 609 kere görüntülendi.

  • LARENKS VERRÜKÖZ KARSİNOMU *Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı, AYDIN **Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, AYDIN DOI: Sayfalar: 0 - 0 801 kere görüntülendi.


DERLEMELER
  • İZOTONİK - HİPERTONİK NAZAL İRRİGASYON S.S.K. Ankara Eğitim Hastanesi, II, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Dışkapı -ANKARA DOI: Sayfalar: 0 - 0 1036 kere görüntülendi.